Koszty i zasady uczestnictwa

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii

Lublin, 29-30 Maja 2010

UWAGA !!! Ważne informacje dla Ratowników Medycznych !!! UWAGA

!!UWAGA!!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konferencją
„Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”
oraz liczne z Państwa strony prośby, Komitetowi Organizacyjnemu udało się wynegocjować większą i bardziej reprezentacyjną aulę – Collegium Maius (adres bez zmian), w związku, z czym możemy zarejestrować większą liczbę uczestników niż początkowo planowaliśmy.
Jednocześnie przepraszamy, że informacją tą dzielimy się z Państwem w ostatniej chwili.

Osoby wyrażające chęć udziału w Konferencji, a nie będące zarejestrowanymi uczestnikami, mają wciąż szansę na udział w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili z danymi osobowymi, deklaracją uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz potwierdzeniami wpłat na adres rejestracja.konferencja@gmail.com.

KOSZTY I ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

Opłata konferencyjna do 4.05.2010 – 90 PLN (dla studentów 60 PLN),
Opłata konferencyjna po 4.05.2010 – 120 PLN (dla studentów 80 PLN),

Nie przewidujemy uiszczania opłat w dniu Konferencji.
O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność wpłat.

Usługi hotelowe – uczestnicy pokrywają indywidualnie, wg stawek ustalonych przez hotele.

Wstęp na konferencję mają jedynie zarejestrowani uczestnicy posiadający identyfikator. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej konferencji (zakładka Rejestracja Uczestnika). W celu rejestracji w dniu Konferencji należy okazać dowód wpłaty.

OPŁATA NUMER KONTA: 96 1240 5497 1111 0000 5003 9148 PeKaO S.A. Lublin
z dopiskiem „URAZY I STANY NAGŁE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII”

Tylko zarejestrowani uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa oraz materiały konferencyjne. Organizatorzy nie gwarantują otrzymania materiałów konferencyjnych osobom, które nie zarejestrowały się przed 15 maja 2010.

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w konferencji, w warsztatach praktycznych, udział
w zawodach Ratownictwa Medycznego, możliwość przedstawienia autorskich prac naukowych w formie plakatu lub prezentacji, materiały zjazdowe, certyfikat uczestnictwa, certyfikat nabycia umiejętności praktycznych, serwis kawowy, poczęstunek, obiad, a także udział w wieczornym spotkaniu towarzyskim.

Prosimy o przesłanie kopii dowodu wpłaty na adres rejestracja.konferencja@gmail.com

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów z tytułu rezygnacji z uczestnictwa.

Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach otrzymają tylko osoby, które były na nich obecne.

Organizatorzy przewidują czynny udział w konferencji w formie prezentacji ustnych, prezentacji plakatu oraz publikację najlepszych prac w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Organizatorzy przewidują przyznanie:
13 pkt edukacyjnych dla Lekarzy
12 pkt edukacyjnych dla Ratowników Medycznych


Szanowni Państwo!

Z uwagi na decyzję Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia informujemy, że została zmniejszona do 12 ilość punktów, przyznawanych Ratownikom Medycznym za udział w Konferencji Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii.

Komitet Organizacyjny bardzo przeprasza za zaistniałe zmiany.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o zadawanie pytań drogą e-mailową na specjalnie stworzony adres w tej sprawie pkty.konferencja@gmail.com

lek. med. Tomasz Gorczyca
V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
0-502 655 995
pkty.konferencja@gmail.com

1

Copyright Paweł Adamczuk