Komitet Programowo-Naukowy

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii

Lublin, 29-30 Maja 2010

UWAGA !!! Ważne informacje dla Ratowników Medycznych !!! UWAGA

!!UWAGA!!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konferencją
„Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”
oraz liczne z Państwa strony prośby, Komitetowi Organizacyjnemu udało się wynegocjować większą i bardziej reprezentacyjną aulę – Collegium Maius (adres bez zmian), w związku, z czym możemy zarejestrować większą liczbę uczestników niż początkowo planowaliśmy.
Jednocześnie przepraszamy, że informacją tą dzielimy się z Państwem w ostatniej chwili.

Osoby wyrażające chęć udziału w Konferencji, a nie będące zarejestrowanymi uczestnikami, mają wciąż szansę na udział w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili z danymi osobowymi, deklaracją uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz potwierdzeniami wpłat na adres rejestracja.konferencja@gmail.com.

KOMITET PROGRAMOWO-NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie
Katedra Ratownictwa Medycznego WSIiZ w Rzeszowie
Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i Nowotworów Układu Pokarmowego
Dziekan I Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki
II Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
I Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Ginekologicznej

Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie
Prodziekan I Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
III Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie
Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Prof. dr hab. n. med. Jan Podlewski
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
I Katedra i Klinika Ginekologii Operacyjnej UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Jacek J. Kraczkowski
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Adam Nogalski
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Ratunkowej

Dr hab. n. med. Krzysztof Postawski
II Katedra i Klinika Ginekologii UM w Lublinie

Dr hab. n. med. Grzegorz Teresiński
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Sądowej

Dr n. med. Mirosław Czuczwar
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Płk dr n. med. Mariusz Goniewicz
Samodzielna Pracownia Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie

Dr n. med. Grażyna J. Iwanowicz-Palus
Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego

Dr n. med. Zbigniew Kozdronkiewicz
Katedra Ratownictwa Medycznego WSIiZ w Rzeszowie
Prodziekan ds kierunku Ratownictwo Medyczne WSIiZ w Rzeszowie

Dr n. med. Arkadiusz Krzyżanowski
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie

Dr n. med. Janusz Kudlicki
Katedra i Klinika Kardiologii UM w Lublinie

Dr n. med. Tomasz Lübek
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Dr n. med. Anna Marciniak-Niemcewicz
Samodzielna Pracownia Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie

Dr n. med. Agnieszka Mikuła-Mazurkiewicz
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Dr n. med. Andrzej Ochal
Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie

Dr n. med. Ryszard Palczak
Katedra Zdrowia Publicznego WSIiZ w Rzeszowie
Prodziekan ds kierunku Zdrowie Publiczne WSIiZ w Rzeszowie

Dr n. med. Henryka Sawulicka-Oleszczuk
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii

Dr n. med. Mariusz Skoczyński
Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży UM w Lublinie

Lek. med. Zdzisław Kulesza
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego UM w Lublinie

Lek med. Andrzej Potasiński
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

1

Copyright Paweł Adamczuk