Tematyka konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii

Lublin, 29-30 Maja 2010

UWAGA !!! Ważne informacje dla Ratowników Medycznych !!! UWAGA

!!UWAGA!!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konferencją
„Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”
oraz liczne z Państwa strony prośby, Komitetowi Organizacyjnemu udało się wynegocjować większą i bardziej reprezentacyjną aulę – Collegium Maius (adres bez zmian), w związku, z czym możemy zarejestrować większą liczbę uczestników niż początkowo planowaliśmy.
Jednocześnie przepraszamy, że informacją tą dzielimy się z Państwem w ostatniej chwili.

Osoby wyrażające chęć udziału w Konferencji, a nie będące zarejestrowanymi uczestnikami, mają wciąż szansę na udział w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili z danymi osobowymi, deklaracją uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz potwierdzeniami wpłat na adres rejestracja.konferencja@gmail.com.

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Stany naglące w czasie porodu.
  • Stany naglące w czasie ciąży.
  • Stany naglące w połogu.
  • Postępowanie w stanach nagłych u kobiet ciężarnych.
  • Uraz kobiety ciężarnej – postępowanie położnika i chirurga urazowego.
  • Ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąży.
  • Resuscytacja ciężarnej – odrębności, postępowanie.
  • Stany naglące u kobiet ciężarnych z chorobami układu krążenia.

Za uczestnictwo w konferencji przewidziane punkty edukacyjne:
13 pkt edukacyjnych dla Lekarzy
12 pkt edukacyjnych dla Ratowników Medycznych

Najlepsze nadesłane prace będą drukowane w:

    Polish Journal of Emergency Medicine,

Prace należy przygotować zgodnie z Regulaminem Ogłaszania Prac dostępnym na stronie wydawnictwa. Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzowania. Prace po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów będą opublikowane. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu.

Instrukcja dla autorów prac

Szanowni Państwo!

Z uwagi na decyzję Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia informujemy, że została zmniejszona do 12 ilość punktów, przyznawanych Ratownikom Medycznym za udział w Konferencji Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii.

Komitet Organizacyjny bardzo przeprasza za zaistniałe zmiany.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o zadawanie pytań drogą e-mailową na specjalnie stworzony adres w tej sprawie pkty.konferencja@gmail.com

lek. med. Tomasz Gorczyca
V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
0-502 655 995
pkty.konferencja@gmail.com

1

Copyright Paweł Adamczuk