Program konfernencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii

Lublin, 29-30 Maja 2010

UWAGA !!! Ważne informacje dla Ratowników Medycznych !!! UWAGA

!!UWAGA!!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konferencją
„Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”
oraz liczne z Państwa strony prośby, Komitetowi Organizacyjnemu udało się wynegocjować większą i bardziej reprezentacyjną aulę – Collegium Maius (adres bez zmian), w związku, z czym możemy zarejestrować większą liczbę uczestników niż początkowo planowaliśmy.
Jednocześnie przepraszamy, że informacją tą dzielimy się z Państwem w ostatniej chwili.

Osoby wyrażające chęć udziału w Konferencji, a nie będące zarejestrowanymi uczestnikami, mają wciąż szansę na udział w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili z danymi osobowymi, deklaracją uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz potwierdzeniami wpłat na adres rejestracja.konferencja@gmail.com.

Sobota 29 maja 2010

9:00 – Uroczyste otwarcie obrad Konferencji: Prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

 • Wykład plenarny – „Położnictwo i ginekologia w perspektywie mijającego czasu”
  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki
  Nestor Ginekologów Lubelskich

10:00-11:30 I sesja Stany naglące w położnictwie
Prowadzenie sesji: Prof. Jan Oleszczuk, Prof. Jerzy Jakowicki, Prof. Anna Kwaśniewska

 • Krwotok poporodowy jako podstawowa przyczyna zgonów matek w związku z ciążą, porodem i połogiem – Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
 • Stany naglące w czasie ciąży – Dr med. Mariusz Skoczyński
 • Stany naglące w połogu – Dr med. Arkadiusz Krzyżanowski

Przerwa kawowa 11:30-11:45

11:45-12:30 II sesja Urazy i ostre schorzenia jamy brzusznej w ciąży
Prowadzenie sesji: Prof. Jan Kotarski, Prof. Tomasz Paszkowski, Prof. Krzysztof Postawski

 • Stany zagrożenia życia w ginekologii – Doc. dr hab. Wiesława Bednarek
 • Urazy komunikacyjne kobiet ciężarnych – Doc. dr hab. Grzegorz Teresiński
 • Postępy w uzyskaniu dostępu doszpikowego – Firma EMS Poland

Lunch 12:30-13:30

13.30-15:45 III sesja Postępowanie w stanach naglących kobiet ciężarnych
Prowadzenie sesji: Prof. Tomasz Rechberger, doc. dr hab. Jacek Kraczkowski, Dr Ryszard Palczak

 • Stany naglące u kobiet ciężarnych z chorobami układu krążenia – Dr med. Janusz Kudlicki
 • Uraz kobiety ciężarnej – postępowanie położnika i chirurga urazowego
  Doc. dr hab. Jacek Kraczkowski i Doc. dr hab. Adam Nogalski
 • Resuscytacja ciężarnej – odrębności, postępowanie – Dr med. Mirosław Czuczwar
 • Zasady postępowania lekarskiego w przypadkach gwałtu – Doc. dr hab. Grzegorz Teresiński
 • Infekcja HPV – Problem interdyscyplinarny - Prof. dr hab. n. med. Anna Kwaśniewska

16.00–17:00 IV sesja Ustna prezentacja prac naukowych

17:00–18:00 V Sesja plakatowa

20:00 Spotkanie towarzysko-integracyjne w Klubo-Kawiarni

Niedziela 30 maja 2010

9:00-10:30 VI sesja Zawody zespołów Ratownictwa Medycznego symulacja wypadku masowego

10:30 VII sesja Pokaz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

13:00-16:00 VIII sesja Ćwiczenia praktyczne:

 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ALS)
 • Zabiegi resuscytacyjne u dzieci (PBLS / PALS)
 • BLS i ALS kobiety ciężarnej
 • Podstawowe postępowanie w urazach
 • Podstawowe postępowanie w urazach kobiet ciężarnych
 • Badanie położnicze zewnętrzne
 • Postępy w uzyskaniu dostępu doszpikowego

17:00 Oficjalne podsumowanie i uroczyste zamknięcie konferencji.

1

Copyright Paweł Adamczuk