Prezentacje prac

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii

Lublin, 29-30 Maja 2010

UWAGA !!! Ważne informacje dla Ratowników Medycznych !!! UWAGA

!!UWAGA!!

Szanowni Państwo!

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie Konferencją
„Urazy i Stany Nagłe w Położnictwie i Ginekologii”
oraz liczne z Państwa strony prośby, Komitetowi Organizacyjnemu udało się wynegocjować większą i bardziej reprezentacyjną aulę – Collegium Maius (adres bez zmian), w związku, z czym możemy zarejestrować większą liczbę uczestników niż początkowo planowaliśmy.
Jednocześnie przepraszamy, że informacją tą dzielimy się z Państwem w ostatniej chwili.

Osoby wyrażające chęć udziału w Konferencji, a nie będące zarejestrowanymi uczestnikami, mają wciąż szansę na udział w tym przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o jak najszybsze wysyłanie e-maili z danymi osobowymi, deklaracją uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym oraz potwierdzeniami wpłat na adres rejestracja.konferencja@gmail.com.

Prezentacja prac odbędzie się w niedzielę w trakcie:

  • 16.00–17:00 IV sesja „Ustna prezentacja prac naukowych”
  • 17:00–18:00 V Sesja plakatowa
Na każde wystąpienie przeznaczone jest 5min

Najlepsze nadesłane prace będą drukowane w:

  • Polish Journal of Emergency Medicine,
Prace należy przygotować zgodnie z Regulaminem Ogłaszania Prac dostępnym na stronie wydawnictwa. Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzowania. Prace po uzyskaniu pozytywnych opinii recenzentów będą opublikowane. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych i układu tekstu.

Instrukcja dla autorów prac

1

Copyright Paweł Adamczuk